PROGNOSTICATOR

Listing for Stock Market ending 03/08/2021
Stick Sandwich Bullish 1137.gif
ABML ABML
ACCO ACCO
ACIU ACIU
ACY ACY
ADMS ADMS
AES AES
AEZS AEZS
AGNC AGNC
AHC AHC
AHT AHT
AMEH AMEH
ANY ANY
APOG APOG
ARC ARC
ARE ARE
ARGX ARGX
ARR ARR
ASMB ASMB
ATEC ATEC
AVB AVB
BDC BDC
BGCP BGCP
BIVI BIVI
BNGO BNGO
BSQR BSQR
BX BX
CARV CARV
CBAY CBAY
CBB CBB
CDTX CDTX
CEMI CEMI
CHCT CHCT
CIR CIR
CLB CLB
CMTL CMTL
CORR CORR
COWN COWN
CPLG CPLG
CREG CREG
CTHR CTHR
CTIC CTIC
CVA CVA
CXP CXP
CYCN CYCN
DAL DAL
DG DG
DIAX DIAX
DOGZ DOGZ
DOOR DOOR
DPG DPG
DPSGY DPSGY
DSX DSX
EAF EAF
EFC EFC
ELAN ELAN
EVT EVT
EVTC EVTC
EWG EWG
EWI EWI
EXPR EXPR
FAF FAF
FBC FBC
FFG FFG
FNF FNF
FOF FOF
FOR FOR
FRC FRC
FWONA FWONA
FWONK FWONK
GBX GBX
GGT GGT
GLNG GLNG
GLOP GLOP
GLP GLP
GNL GNL
GRNQ GRNQ
GTLS GTLS
HFFG HFFG
HHC HHC
HLI HLI
HNNA HNNA
HOG HOG
HOME HOME
HR HR
HSBC HSBC
HST HST
HSTM HSTM
HVBTF HVBTF
HWCC HWCC
HYMB HYMB
IDRA IDRA
IGA IGA
IGD IGD
IHG IHG
IMMP IMMP
IRT IRT
ISNPY ISNPY
IVC IVC
JACK JACK
JAGX JAGX
JBAXY JBAXY
JOF JOF
JT JT
JWN JWN
KBR KBR
KDMN KDMN
KERN KERN
KEY KEY
KRA KRA
KREF KREF
KSS KSS
LSXMK LSXMK
LUNA LUNA
M M
MDLY MDLY
MESA MESA
MGI MGI
MGM MGM
MITO MITO
MORT MORT
MOS MOS
MQT MQT
MRKR MRKR
MS-A MS-A
MSADY MSADY
MUB MUB
MUFG MUFG
MWK MWK
NID NID
NK NK
NKE NKE
NLY NLY
NNA NNA
NSA NSA
NTAP NTAP
ODP ODP
OFC OFC
OLED OLED
OPTT OPTT
ORBC ORBC
ORC ORC
ORRCF ORRCF
ORTX ORTX
OSN OSN
PDSB PDSB
PEI PEI
PFLT PFLT
PHCF PHCF
PHT PHT
PHUN PHUN
PKG PKG
PMT PMT
PNM PNM
POAI POAI
PS PS
PVL PVL
PXS PXS
QTNT QTNT
QUBT QUBT
REM REM
REML REML
RGA RGA
RGT RGT
ROCK ROCK
ROST ROST
RVT RVT
SALM SALM
SAVE SAVE
SCO SCO
SD SD
SDVKY SDVKY
SEEL SEEL
SHO SHO
SIEGY SIEGY
SKX SKX
SLS SLS
SND SND
SOHO SOHO
SPKE SPKE
SPNE SPNE
SRET SRET
STAR STAR
STC STC
STRA STRA
TAC TAC
TEVA TEVA
TJX TJX
TLGRF TLGRF
TOPS TOPS
TRHC TRHC
TRQ TRQ
TRTN TRTN
TSRYY TSRYY
TTMI TTMI
TV TV
UAVS UAVS
UDR UDR
UNIT UNIT
UONE UONE
URG URG
USAU USAU
VAPO VAPO
VER VER
VGI VGI
VOC VOC
VPG VPG
VSAT VSAT
VST VST
VYGVF VYGVF
WKHS WKHS
WNDW WNDW
WVE WVE
XBIO XBIO
XELB XELB
Y Y
YCBD YCBD
YMAB YMAB
ZUMZ ZUMZ

Copyright 1998 - 2021 Lit Wick Co., LLC.